inwentaryzacja

...encyklopedia każdego przedsiębiorcy

DOKUMENTACJA INWENTARYZACYJNA

Inwentaryzację przeprowadza się na podstawie zarządzenia wydanego na co najmniej 1 dzień przed terminem rozpoczęcia inwentaryzacji ( w zależności od okoliczności).

W zależności od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju prowadzonej działalności kierownik jednostki określa sposób dokumentowania inwentaryzacji.

W szczególności będą to:

  • zarządzenie ( decyzja, polecenie służbowe)) o inwentaryzacji – skład , terminy, obszary, sposób rozliczenia
  • instrukcja inwentaryzacji – metoda , zasady, zakres, tryb, terminy, organizacja, szkolenia, wzory stosowanych dokumentów
  • przygotowanie obiektu do spisu, archiwizacja dokumentacji
  • harmonogram spisu
  • protokół z kontroli  w trakcie spisu
  • rozliczenie spisu (sprawozdanie, raport)
  • protokoły, wnioski, decyzje i zalecenia


SZUKASZ WYKONAWCY Z ZAKRESU USŁUG INWENTARYZACYJNYCH?

Skontaktuj się z ekspertami zarządzania majątkiem.

JUŻ TERAZ!