inwentaryzacja

...encyklopedia każdego przedsiębiorcy

SPRZĘT ORAZ OPROGRAMOWANIE INWENTARYZACYJNE

Oprogramowanie inwentaryzacyjne

Kolektor danych z autorskim oprogramowaniem do ewidencji środków trwałych, spisu z natury oraz innych działań inwentaryzacyjnych.

Program do inwentaryzacji to:

  • ograniczenie kosztów inwentaryzacji
  • redukcja czasu spisu z natury
  • wiarygodne źródło nadzoru i wiedzy

Jak można zarządzać firmą, nie mając pełnej i aktualnej wiedzy odnośnie posiadanego majątku?! Tylko dokładna statystyka, tego co znajduje się w magazynach i biurach firmy, daje możliwość rozwoju na konkurencyjnym rynku oraz planowanie przyszłych inwestycji.

Dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwa, nie traktują inwentaryzacji jak wymuszone przepisami zło konieczne. Wykorzystują ją do rzetelnej oceny majątku, możliwości i wypracowania planu działania jego zarządzaniem.

Aby wykonać skomplikowaną inwentaryzację i spełnić potrzeby różnych grup odbiorców, oprogramowanie inwetaryzacyjne musi być dostosowane do charakteru danego przedsiębiorstwa.

Nowoczesne narzędzia i sposoby inwentaryzacji

Przedmioty oklejone etykietami z kodem kreskowym.

Spis z natury przy użyciu kolektorów danych (terminali) jest bardzo dobry, przy założeniu, że wszystkie lub prawie wszystkie przedmioty są oklejone etykietami z kodem kreskowym zawierającym numer inwentarzowy.

W innym przypadku czas poświęcony na wprowadzanie danych jest zbyt długi, żeby było to efektywne.

Jest to najlepsza i najszybsza metoda przeprowadzenia spisu z natury.

Przedmioty nieoklejone etykietami z kodem kreskowym.

W takich przypadkach celowym jest zastosowanie dobrego oprogramowania do inwentaryzacji i wykonanie spisu na laptopach z podłączonym czytnikiem kodów kreskowych i jednoczesne oklejanie przedmiotów podczas spisywania.

Wtedy do oprogramowania można wprowadzić wszystkie cechy dotyczące środka trwałego, wykorzystując słowniki, np. lokalizacja, centrum kosztów, nazwa, opis: kształt, kolor, wymiar, osoba użytkująca, osoba odpowiedzialna, rodzaj, typ/model , producent , numer seryjny, stan środka i inne istotne parametry.

Metoda inwentaryzacji na ręcznych arkuszach spisu z natury

Metoda ta jest najbardziej czasochłonna i mogąca rodzić pomyłki zarówno podczas spisywania jak i przepisywania do arkusza elektronicznego.

Stosuje się ją jedynie w przypadkach , gdy spis elektroniczny nie jest możliwy do zastosowania z uwagi na warunki w jakich sprzęt elektroniczny jest użytkowany (np. ekstremalne temperatury, wilgotność, kwasowość itp.)SZUKASZ WYKONAWCY Z ZAKRESU USŁUG INWENTARYZACYJNYCH?

Skontaktuj się z ekspertami zarządzania majątkiem.

JUŻ TERAZ!